Aplikacja i sensory umożliwiające monitorowanie zawodników.