W dniu 11 września 2017 roku Prezes Augere Health Food Fund Tomasz Kaniowski uczestniczył jako prelegent w konferencji Futurefoods – Millenials idzie na zakupy spożywcze i poprowadził panel tematyczny o nazwie „A może inną drogą? Finansowanie innowacyjnych projektów spożywczych”. Wydarzenie zostało poświęcone nowoczesnej tematyce potrzeb i oczekiwań millenialsów w odniesieniu do rynku spożywczego. Celem było spojrzenie na profil konsumencki oraz trendy rynkowe obserwowane podczas prób dotarcia do tej grupy klientów. Na konferencji została przedstawiona metoda design thinking w biznesie – czyli o myśleniu projektowym w teorii i w praktyce. Poruszono tematykę prawa żywnościowego oraz komunikacji, brandingu i reklamy w branży spożywczej